Как нас найти

Август 2010 Печать
Новости - Архив новостей
Автор: Administrator   
01.09.2010 19:40

1 августа

Утреннее богослужение
Сергей Тытарь
Сергей Тытарь

Слово про хрест завжди було в центрі проповіді  Апостола Павла. Він писав християнам про те, що він не хотів нічого iншого знати, ніякої іншої мудрості, як тiльки Iсуса  Христа, і притому  розіп'ятого.

«Бож слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа!» (1Кор.1:18).

 

Дуже важливо, щоб Хрест Iсуса Христа знаходився в центрі нашого життя. А те, що знаходиться в центрі, має властивість ділити на те, що знаходиться з одного боку, i на те, що знаходиться з iншого. І головне: це грубе, сухе дерево ріже не хліб, а світ. Воно розділяє світ настільки радикально, що вже не можна з'єднати, зшити, моста перекинути. Хрест розділяє світ на дві частини: на тих, хто гине, і тих, хто спасається. Христос висів посеред двох розбійників. Вже тоді буквально хрест розділив: з одного боку  висів розбійник, який того ж вечора опинився в раю, а з іншого - той,  хто загинув навіки. Один бік цієї прірви Апостол  Павло називає «ті, що гинуть». Для них хрест - це глупота, якась дурниця іншими словами, тому що споконвіку відомо, що спасати можуть гроші, друзі, врешті-решт рятівне коло, але не знаряддя вбивства.

Світ оцінює хрест по своїй шкалі - для нього це приниження. На хрестах розпинали рабів і злочинців. Люди розуміли: той, хто там опинився, належить до найнижчого прошарку суспільства ; якби ти був більш-менш шляхетного роду, тебе би стратили iншим способом.  Хрест - це глупота в очах  тогочасного світу. Сьогодні, звичайно, ми вже давно відійшли від тих часів, коли хрест вважався знаряддям вбивства. Для нас - це символ, ми бачимо його тільки в такому образі. Але все одно  залишається велика небезпека, спокуса : прикрасити цей хрест, зробити його приємнішим в очах світу. Коли світ насміхається з нього, то дехто хоче  щось зробити, щоб хрест перетворився з глупоти на мудрість для світу. Але Біблія твердо визнає: так, він - глупота  і таким він буде для світу. Безумством є те, коли церква Ісуса Христа починає Хрест Ісуса Христа робити прийнятним і приємним для світу. Але він повинен розділити, він мусить розвести  береги так, щоб ні моста, ніякої стежки не проложити між ними. Щоб  людина стояла перед вибором: або я з тими, хто гине, і хрест - глупота, або я з тими, хто спасається, і хрест - такий, який він є: скривавлений, неприємний, але він є сила Божа на спасіння.

Хрест  Iсуса Христа - сила Божа для нас, які прийшли в церкву прийняти частину хліба і ковток вина як Тіло і Кров Ісуса. В чому його сила для нас? Апостол Павло, закінчуючи свою думку в Посланнi до Коринтян, говорить: «А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, і відкупленням» (1Кор.1:30). До хреста в нас могла бути своя праведність, святість, ми знайшли би, чим відкупитися. Але після хреста все наше зникає, все наше мусить померти. І лишається тільки сила Божа. Лишається тільки те, що може зробити Бог : мертвого освятити і підняти до життя, зробити праведним, мудрим і відкупленим.

Прослушать проповедь С. Тытаря (4,80 МБ)

Иван Михайлович МаковикТимофей МаксименкоНиколай Каленик
Прослушать проповедь Н. Каленика
(3,57 МБ)

Хор Хор

 


Вечернее богослужение

Денис ОгуляДаниил Рыжук
Иван ЗагребаевНаташаСергей Антонец
Прослушать проповедь И. Загребаева (3,29 МБ)
Прослушать проповедь С. Антонца (7,95 МБ)


8 августа

Утреннее богослужение

Иван ЗагребаевИван Загребаев

В жизнь пророка Иеремии однажды пришли обстоятельства, когда он произнес роковые слова: «Погибла надежда моя на Господа...» Весь свой взор он обратил на то, как Господь поступил по отношению к нему. Иеремия описывает, что ему пришлось  пережить в своей жизни:

«Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так, Он обратился на меня и весь день обращает руку Свою; измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои; огородил меня и обложил горечью и тяготою; посадил меня в темное место, как давно умерших; окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою» (Плач Иер.3:1-8).

Положение этого человека было настолько тяжелое, что он забыл о благоденствии. Нам привычно поддерживать друг друга словами «надейся на Господа», но для Иеремии погибла даже надежда. В жизнь христианина иногда приходят печали. Когда мы вспоминаем о тяжелых моментах, кажется, что все двери закрыты наглухо. Но вдруг приходит перемена, как написано в псалмах: «Ты обратил сетование мое в ликование». Благодаря делам Господним  приходит радость; в жизни пророка появилась причина, по которой его надежда ожила. Поэтому  после этих ужасающих слов он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось» (Плач Иер.3:21,22). По этой-то причине - милости Господней - не погибла надежда Иеремии. Милость Господня оживляет каждого, кто приходит к Нему в своей бедности, таким, какой есть, даже  если кажется, что погибла надежда. Бог любит миловать! Велика милость Его к нам и истина Его вовек!

Дана МаксименкоИгорь Бойко
ВладимирСафонов Алексей
Прослушать проповедь А. Сафонова (6,32 МБ)
Прослушать песню Владимира "Лебеди" (3,12 МБ)

Группа Группа
Прослушать песню группы "Благословен тот дом" (2,88 МБ)
Прослушать песню группы "Благодать и любовь от Отца" (2,51 МБ)

 

Вечернее богослужение

Борис Порфирович МозговойДенис Огуля
ТаняСергей Тытарь
Прослушать проповедь С. Тытаря (7,29 МБ)

Молодежь Молодежь


15 августа

Утреннее богослужение

Игорь Маковик

Игорь Маковик

Люди, которые желают подчиниться Богу, принять Его своим Господом, открывают свои сердца и принимают Слово, рассуждая над ним и давая ему возрасти. Но люди, которые не любят Бога и не хотят жить с Ним, ожесточают сердца свои и заглушают это Слово в своих сердцах. Господь хочет видеть, насколько мы желаем Его принять. Он ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине.

 

Писание говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31). Мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий. Веруем и в то, что Он заплатил за нас Своей жизнью, что Он умер  и Отец принял эту жертву, воскресив Его из мертвых. По вере мы получаем спасение. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.

Приняв решение следовать за Господом, мы не можем обойтись без Слова Божьего, потому что вера от слышания, а слышание от слова Божия. Иаков говорит, что Слово Божье как зеркало. Когда человек становится христианином, он сморит на себя через Слово Божье. Господь выводит нас на свет -  мы понимаем, кто мы есть на самом деле, и Дух Святой приводит нас к покаянию.

После покаяния происходит перемена ума. Наша жизнь изменяется. Раньше мы посвящали себя земному, но теперь предстали перед Господом, поменяли направление и стараемся жить так, как хочет Господь. Мы должны любить истину и хранить себя, потому что однажды Господь приведет нас на суд. Слово Божье учит, что правильное покаяние нужно совершить до конца. Покаяние завершается водным крещеньем. Обратим внимание :  когда Апостол Петр пришел в дом Корнилия и проповедовал, что всякий верующий в Иисуса Христа  получит прощение грехов, то на слушающих сошел Дух  Святой, и после этого Петр велел им креститься( Деян.10:42-48). Человек должен поверить, потом покаяться, и в знак того, что он покаялся, принимает крещение.

Апостол Павел спрашивал у ефесян: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Дух Святой дан нам для того, чтобы провести нас по истинному пути до конца : «...Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). Иисус Христос послал Духа Святого, чтобы совершать в нас доброе дело. У Него есть определенная работа и определенный срок, чтобы произвести в нас Свою работу и закончить ее ко дню, когда предстанем пред Господом с плодами. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22,23). Это работа Духа Святого. Есть вещи, которые мы делаем сами, но бывают моменты, когда мы не можем их делать, тогда Дух Святой укрепляет. Он послан не только для того, чтобы произвести работу в нас, но и через нас.

Прослушать проповедь И. Маковика (7,78 МБ)

Игорь Бойко

ТамараВладимирСергей Антонец
Прослушать песню Владимира "Любовь Твоя непостижима" (3,78 МБ)

Благословение ребенка Благословение ребенка


Прослушать песню группы "В день великой скорби" (3,99 МБ)
Прослушать песню группы "На твоем и моем столе" (3,24 МБ)

Вечернее богослужение

Денис ОгуляИван Загребаев
Игорь БойкоСергей Антонец
Прослушать проповедь И. Бойко (7,62 МБ)

Группа Группа
Прослушать песню группы "Господь, я Тебе благодарен" (2,66 МБ)
Прослушать песню группы "Есть много дорог" (3,35 МБ)


22 августа

Утреннее богослужение
В служении приняли участие гости из церкви "Сила воскресения", г. Буча, Киевская обл.

Сергей АнтонецТимофей Максименко
Игорь Сидоров (Буча)Марина (Буча)

Дмитрий Дугин (Буча)Наталья Дугина (Буча)Игорь Сидоров (Буча)

Вечернее богослужение

Из семидневного христианского лагеря в с. Погребы вернулась группа подростков. Они провели часть служения, делясь тем, что пережили там.

Иван ЗагребаевНиколай Курочка (ответственный за лагерь)
Свидетельство о лагереСвидетельство о лагереСвидетельство о лагере
Надежда БойкоСергей Тытарь
Прослушать проповедь С. Тытаря (3,92 МБ)


Прослушать песню "Час" (2,16 МБ)
Прослушать песню "За Голгофу, за Кров" (3,60 МБ)
Прослушать песню "Если ты в пути" (2,31 МБ)


29 августа

Утреннее богослужение

Игорь БойкоЛидаНиколай Каленик
Прослушать проповедь Николая Каленика (5,21 МБ)

Татьяна НижникСергей ТытарьТамара
Прослушать песню Татьяны Нижник "В небе кружится" (3,92 МБ)
Прослушать проповедь Сергея Тытаря (6,40 МБ)

Вечернее богослужение
В служении приняли участие епископ церкви ХВЕ г. Киева и старший епископ церкви ХВЕ Украины Михаил Степанович Паночко.

Михайло Степанович Паночко

Михаил Степанович Паночко

 

„А як фарисеї спитали Його, коли Царство Божеє прийде, то Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть: Ось тут, або: Там. Бо Божеє Царство всередині вас!" (Лк.17:20,21).

 

„Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться" (Мт.6:33).

Тема Царства Божого являється однією з центральних тем Євангелія. Розпочинаючи свою місійну працю на землі, Христос закликав: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже». Він наголошував про те, що є два царства - темряви і світла. Якщо в першому діють принципи наглості, підступності, лукавства, то в другому - любові, смирення, милосердя. Царство Боже, Царство Світла, Небесне Царство - це система Божа, де панує праведність, мир і радість в Дусі Святім. Світська система - пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва.

 

Два царства протистоять одне одному. Між цими двома системами йде непримирима боротьба. Людина сама обирає, в якому царстві їй жити і працювати. Бог говорить:

«Наверніться до Мене всі кінці Землі і будете спасенними». Він ніколи, маючи верховну владу, не проявляє насилля над людською волею. Громадянами Божого Царства стають добровільно.

 

Діти Царства світла є чужі для цього світу, для царства темряви. Господь на Голгофі звільнив тебе й мене від царства диявола, царства смерті, царства зла й неправди, царства беззаконня. Звільнив не мечем і зброєю, а Духом Своїм. Чому учнів дуже дивувало те, що Ісус не противився тій системі? Він смиренно стояв, зв'язаний перед Пилатом. Ісус не боровся з владою, не противився їй, чому? Він добре знав,  в чому сила і слабкість того царства. Він знав, яким чином визволити тебе й мене від цього рабства. Єдиний вихід, щоб вдарити по владі царя тьми, - це Голгофа, там Він зруйнував діла диявола. Слава Христу! Коли стікала Кров, коли була принесена єдина Свята Жертва, влада темряви рухнула, ми стали вільними! В Ісусі Христі проявилася велика Божа сила над гріхом, всі сили зла тремтять перед Ісусом. „Мені поклониться все на небі, на землі і під землею". В нас є чудовий, сильний Цар навіки віків, і нам приємно бути громадянами цього Царства. Дуже важлива річ: в будь-якому земному царстві доступ до царя мають тільки окремі люди. Але доступ до нашого Царя відкритий всім. В будь-який час дня і ночі ти маєш право прийти до Царя і сказати: „Батьку мій". Той, що на небі Цар, є твій Батько. Через Ісуса Христа ми маємо на це право. Ось чому ми щасливі з вами - ми звільнені від Царства темряви і перейшли в Царство Світла, ми є діти Світла, діти Царства Божого!

Прослушать проповедь Михаила Степановича Паночко (8,67 МБ)

АленаАнатолий Козачек
Прослушать песню Алены "Небо надо мной" (3,18 МБ)
Денис ОгуляТаня

Гости Гости
Прослушать песню "Я люблю з Христом ходити" (3,21 МБ)

Благословение ребенка Благословение ребенка

Благословение ребенка Благословение ребенка

Молодежь Молодежь


 

Обновлено 26.11.2010 19:51
 

Календарь